กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ไม่พบจุดเชื่อมต่อไร้สายที่จะทำการเชื่อมต่อ

  • จุดเชื่อมต่อไร้สายอาจไม่ปรากฎบนหน้าจอของผลิตภัณฑ์ เนื่องมาจากสภาพของสัญญาณไม่ดี วางผลิตภัณฑ์ใกล้ๆ จุดเชื่อมต่อไร้สาย
  • จุดเชื่อมต่อไร้สายอาจไม่ปรากฎบนหน้าจอของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ โปรดดูคําแนะนําการใช้งานของจุดเชื่อมต่อไร้สาย