กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

บริเวณมุมของภาพมืดเกินไป

  • ถ้าใช้ฟิลเตอร์หรือฮูด ให้ถอดออกแล้วลองถ่ายภาพอีกครั้ง ฟิลเตอร์หรือฮูดบางส่วนอาจปรากฏอยู่ในภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของฟิลเตอร์และการติดฮูดที่ไม่ถูกต้อง คุณสมบัติทางด้านออพติคของเลนส์บางอย่างอาจทำให้ขอบนอกของภาพมืดเกินไป (แสงไม่พอ) ท่านสามารถชดเชยปรากฏการณ์นี้ได้ด้วย [ชดเชยแสงเงา]
  • เมื่อใช้เลนส์ E-mount สำหรับการถ่ายภาพขนาด APS-C ให้ตั้งค่า [บันทึกขนาด APS-C] เป็น [อัตโนมัติ] หรือ [เปิด] จากนั้นจึงถ่ายภาพ