กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

คอมพิวเตอร์มองไม่เห็นผลิตภัณฑ์นี้

  • ตั้งค่า [เชื่อมต่อ USB] ไปที่ [Mass Storage]
  • ตรวจสอบว่าเปิดกล้องอยู่หรือไม่
  • ถ้าแบตเตอรี่เหลือน้อย ให้ใส่ก้อนแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้ว
  • ใช้สายไมโคร USB (ที่ให้มาด้วย) ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์
  • ปลดสาย USB ออก แล้วต่อใหม่อีกครั้งให้แน่น
  • ปลดอุปกรณ์ทั้งหมดยกเว้นผลิตภัณฑ์นี้ แป้นพิมพ์ และเมาส์ออกจากขั้ว USB ของคอมพิวเตอร์
  • ต่อผลิตภัณฑ์นี้กับคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยไม่ผ่านฮับ USB หรืออุปกรณ์อื่น