กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

หน้าจอถ่ายภาพสำหรับ [รีโมทอัจฉริยะฝังตัว] แสดงภาพไม่ราบรื่น/ไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างผลิตภัณฑ์นี้กับสมาร์ทโฟน

  • การสื่อสารข้อมูลระหว่างผลิตภัณฑ์นี้กับสมาร์ทโฟนอาจล้มเหลวอันเนื่องจากสภาพสัญญาณ วางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้ๆ กับสมาร์ทโฟน