กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ถ่ายโดยไม่มีเลนส์

ตั้งค่าว่าต้องการให้สามารถลั่นชัตเตอร์ได้ ขณะไม่มีเลนส์ติดอยู่หรือไม่

  1. MENU (ตั้งค่า กำหนดเอง) → [ถ่ายโดยไม่มีเลนส์] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อนุญาต (ค่าเริ่มต้น):
ลั่นชัตเตอร์ได้ขณะไม่มีเลนส์ติดอยู่ เลือก [อนุญาต] เมื่อติดผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับกล้องดูดาว ฯลฯ
ไม่อนุญาต
ลั่นชัตเตอร์ไม่ได้ขณะไม่มีเลนส์ติดอยู่

หมายเหตุ

  • ไม่สามารถวัตแสงได้ถูกต้องเมื่อท่านใช้เลนส์ที่ไม่มีขั้วสัมผัส เช่น เลนส์ของกล้องดูดาว ในกรณีนี้ ให้ปรับระดับแสงเอง โดยตรวจสอบจากภาพที่ถ่ายได้