กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

[รีโมทอัจฉริยะฝังตัว] หรือ [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] ถูกยกเลิกกลางคัน

  • เมื่อแบตเตอรี่เหลืออยู่น้อย [รีโมทอัจฉริยะฝังตัว] หรือ [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] อาจถูกยกเลิกกลางคัน เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วลองอีกครั้ง