กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

[ส่งไปยังคอมพิวเตอร์] ถูกยกเลิกกลางคัน

  • เมื่อแบตเตอรี่เหลืออยู่น้อย [ส่งไปยังคอมพิวเตอร์] อาจถูกยกเลิกกลางคัน เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วลองอีกครั้ง