กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ถูกต้อง

  • ปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่กลับเข้าไปอีกครั้ง ถ้าผลิตภัณฑ์ร้อน ให้ถอดแบตเตอรี่ออก แล้วรอให้เย็นก่อนที่จะแก้ไขด้วยวิธีนี้
  • ถ้าใช้ อะแดปเตอร์ AC รุ่น AC-PW20 (แยกจำหน่าย) ให้ถอดสายไฟออก ต่อสายไฟและเปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์อีกครั้ง ถ้าผลิตภัณฑ์ยังคงเกิดข้อผิดพลาดเช่นเดิมบ่อยครั้ง หรือยังไม่ทำงานหลังจากที่แก้ปัญหาด้วยวิธีเหล่านี้แล้ว ให้ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือศูนย์บริการในท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตจาก Sony