กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ไม่ลดลง หรือลดลงครั้งละสองภาพ

  • นี่เป็นเพราะอัตราการบีบอัดและขนาดของภาพหลังจากการบีบอัดเปลี่ยนไป ตามแต่ละปัจจัยของภาพ เมื่อท่านทำการถ่ายภาพ JPEG