กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

มีละอองน้ำติดบนเลนส์

  • ความชื้นในอากาศกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ วางทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนนำมาใช้งานอีก