กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

หน้าจอตั้งเวลาปรากฏเมื่อท่านเปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์

  • ตั้งวันที่และเวลาใหม่อีกครั้ง
  • แบตเตอรี่สำรองแบบชาร์จได้ภายในตัวผลิตภัณฑ์คลายประจุจนหมดแล้ว ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้ว ปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์และวางทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงขึ้นไป