กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ตัวผลิตภัณฑ์อุ่นขึ้นหลังจากใช้งานเป็นระยะเวลานาน

  • ซึ่งอาการเช่นนี้ไม่ได้แสดงว่ากล้องทำงานผิดปกติ ปิดผลิตภัณฑ์และหยุดใช้งานครู่หนึ่ง