กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ท่านไม่สามารถพิมพ์ภาพได้

  • ภาพ RAW ไม่สามารถพิมพ์ได้ หากต้องการพิมพ์ภาพ RAW ให้แปลงเป็นภาพ JPEG ก่อนโดยใช้ “Image Data Converter”