กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ขอบทั้งสองด้านของภาพที่พิมพ์ออกมาถูกตัดออก

  • ขอบของภาพไม่ว่าจะเป็นขอบซ้าย ขวา บน หรือล่างอาจถูกตัดออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านพิมพ์ภาพที่ถ่ายโดยตั้ง [อัตราส่วนภาพ] เป็น [16:9] ขอบด้านข้างของภาพจะถูกตัดออก
  • เมื่อพิมพ์ภาพโดยใช้เครื่องพิมพ์ของท่านเอง ให้ยกเลิกการตั้งค่าการตัดขอบหรือไม่มีกรอบของเครื่องพิมพ์ สอบถามผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์มีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่
  • สำหรับกรณีที่พิมพ์ภาพที่ร้านพิมพ์ภาพ ให้สอบถามทางร้านว่าสามารถพิมพ์ภาพโดยไม่ตัดขอบทั้งสองด้านได้หรือไม่