กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ฟังก์ชั่นของปุ่มขวา

เมื่อท่านกำหนดฟังก์ชั่นให้กับปุ่มขวา ท่านจะสามารถใช้งานฟังก์ชั่นนั้นโดยเพียงแค่กดปุ่มขวา เมื่อหน้าจอข้อมูลถ่ายภาพปรากฏขึ้น

  1. MENU (ตั้งค่า กำหนดเอง) → [ตั้งค่าคีย์แบบกำหนดเอง] [ฟังก์ชั่นของปุ่มขวา] → ค่าที่ต้องการ

ฟังก์ชั่นที่สามารถกำหนดได้ จะปรากฏบนหน้าจอเลือกรายการตั้งค่า