กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

มีสัญลักษณ์ “--E-” ปรากฏบนหน้าจอ

  • ถอดการ์ดหน่วยความจำออก แล้วใส่กลับเข้าไปอีกครั้ง หากปัญหายังคงอยู่หลังทำขั้นตอนนี้แล้ว ให้ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ