กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

จอภาพมืดลงหลังจากผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง

  • ถ้าท่านไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาหนึ่ง ผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์จะออกจากโหมดประหยัดพลังงานเมื่อท่านใช้งานผลิตภัณฑ์ เช่น กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง