กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
  2. เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำบนหน้าจอ
    • เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับผลิตภัณฑ์โดยใช้สายไมโคร USB (ให้มาด้วย) ตามคำแนะนำบนหน้าจอ