กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

สภาพแวดล้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แนะนำ

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ที่แนะนำสำหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและการเพิ่มฟังก์ชั่นให้กับผลิตภัณฑ์ได้ที่ URL ต่อไปนี้ เว็บไซต์
“PlayMemories Camera Apps” (http://www.sony.net/pmca/)