กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ฟอร์แมต

ฟอร์แมต (ลบข้อมูล) การ์ดหน่วยความจำ เมื่อท่านใช้การ์ดหน่วยความจำกับผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้ฟอร์แมตการ์ดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่ของการ์ดหน่วยความจำก่อนทำการถ่ายภาพ พึงระลึกว่าการฟอร์แมตจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจำอย่างถาวร และไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ บันทึกข้อมูลที่มีค่าลงในคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

  1. MENU(ตั้งค่า) → [ฟอร์แมต]

หมายเหตุ

  • การฟอร์แมตจะลบข้อมูลทั้งหมดออกอย่างถาวร รวมทั้งภาพที่ป้องกันไว้และการตั้งค่าที่บันทึกไว้ (จาก M1 ถึง M4)