กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

เกี่ยวกับแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ภายในผลิตภัณฑ์

กล้องนี้มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้อยู่ภายในกล้องเพื่อเก็บข้อมูลวันที่และเวลา และการตั้งค่าอื่นๆ ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดสวิตช์อยู่ หรือได้ชาร์จหรือไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ก็ตาม แบตเตอรี่ชาร์จไฟนี้จะถูกชาร์จอยู่ตลอดเวลาที่ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม หากท่านใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น แบตเตอรี่จะค่อยๆ คลายประจุ ถ้าหากท่านไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์เลยเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ประจุแบตเตอรี่ก็จะหมดได้ ในกรณีนี้ ท่านจะต้องทำการชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้นี้ ท่านก็ยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตราบเท่าที่ท่านไม่ได้บันทึกวันที่และเวลา

วิธีการชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์

ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วเข้าไปในผลิตภัณฑ์ หรือต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับติดผนังด้วยอะแดปเตอร์ AC (ให้มาด้วย) และปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงขึ้นไป