กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่แสดงระดับไม่ถูกต้อง

  • ปรากฎการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด
  • ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงตามเวลาและตามการใช้งานซ้ำๆ ถ้าหากระยะเวลาที่ใช้งานได้หลังชาร์จจนเต็มของแบตเตอรี่ลดลงมากอย่างเห็นได้ชัด อาจแสดงว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหม่แล้ว