กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

เปิดผลิตภัณฑ์ไม่ได้

  • หลังจากใส่แบตเตอรี่เข้าไปในกล้อง อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะเปิดติด
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ก้อนแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง
  • แบตเตอรี่จะคลายประจุตัวเองถึงแม้ท่านจะไม่ได้ใช้งาน โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน
  • ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่เป็นรุ่น NP-FW50