กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ผลิตภัณฑ์ปิดตัวเองโดยกะทันหัน

  • ผลิตภัณฑ์อาจจะปิดสวิตช์เองโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหาย ในกรณีนี้ ข้อความจะปรากฏบนหน้าจอผลิตภัณฑ์ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะดับไป