กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

การแก้ไขปัญหา

ถ้าหากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้ลองวิธีการแก้ไขต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบรายการใต้หัวข้อ “การแก้ไขปัญหา” แล้วตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของท่าน
  2. ถอดแบตเตอรี่ออก รอประมาณหนึ่งนาที ใส่แบตเตอรี่เข้าไปอีกครั้ง แล้วเปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์
  3. ตั้งค่าทุกอย่างใหม่ให้กลับคืนสู่ค่าเริ่มต้น
  4. ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของท่านหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ และคำตอบของคำถามที่พบบ่อยได้จากเว็บไซต์บริการลูกค้าของเรา
    http://www.sony.net/