กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ไม่สามารถใส่แบตเตอรี่ลงในผลิตภัณฑ์

  • ตรวจสอบว่าทิศทางของแบตเตอรี่ถูกต้อง แล้วใส่ลงไปจนกระทั่งก้านแบตเตอรี่ล็อคเข้าที่
  • ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่เป็นรุ่น NP-FW50