กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ดวงตาของคนในภาพเป็นสีแดง

  • ตั้งค่า [ลดตาแดง] ไปที่ [เปิด]
  • ถ่ายภาพวัตถุโดยใช้แฟลชที่ระยะใกล้กว่าระยะใช้งานของแฟลช
  • เพิ่มแสงสว่างในห้อง แล้วถ่ายภาพวัตถุ