กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

มีจุดปรากฏค้างอยู่บนหน้าจอ

  • ซึ่งอาการเช่นนี้ไม่ได้แสดงว่ากล้องทำงานผิดปกติ จุดเหล่านี้จะไม่ถูกบันทึกลงในภาพ