กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

มีการบันทึกวันที่และเวลาไม่ถูกต้อง

  • ตั้งค่าวันที่และเวลาให้ถูกต้อง
  • พื้นที่ที่เลือกโดยใช้ [ตั้งค่าท้องที่] จะแตกต่างจากพื้นที่จริง เลือกพื้นที่ตามจริง