กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

การใช้ปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น)

ท่านสามารถบันทึกฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยไว้ที่ปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) และเรียกใช้ได้ขณะถ่ายภาพ สามารถบันทึกฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยในปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ได้สูงสุด 12 ฟังก์ชั่น

  1. กดปุ่ม DISP จากนั้นกดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ในโหมดหน้าจออื่นที่ไม่ใช่ [สำหรับช่องมองภาพ]

  2. เลือกฟังก์ชั่นที่จะบันทึกโดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุม

  3. หมุนปุ่มหมุนด้านหน้าเพื่อเลือกค่าที่ต้องการ
    • บางฟังก์ชั่นสามารถปรับละเอียดได้โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหลัง

การทำการตั้งค่าบนหน้าจอเฉพาะ

  • เลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการในขั้นตอนที่ 2 จากนั้นกด ที่ตรงกลาง ปุ่มควบคุม หน้าจอตั้งค่าเฉพาะสำหรับฟังก์ชั่นจะปรากฏขึ้น ทำการตั้งค่าตามคำแนะนำการใช้งาน (A)