กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

การสลับการแสดงผลบนหน้าจอ (การถ่ายภาพ)

ท่านสามารถแก้ไขเนื้อหาที่แสดงบนหน้าจอ

 1. กดปุ่ม DISP (การตั้งค่าแสดงผล)
  ทุกครั้งที่ท่านกดปุ่ม DISP การแสดงข้อมูลถ่ายภาพจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:
  ตัวแสดงกราฟิกแสดงข้อมูลทั้งหมดไม่แสดงข้อมูลฮิสโตแกรมระดับสำหรับช่องมองภาพ* → ตัวแสดงกราฟิก


  ตัวแสดงกราฟิก

  แสดงข้อมูลทั้งหมด

  ไม่แสดงข้อมูล

  ฮิสโตแกรม

  ระดับ

  สำหรับช่องมองภาพ*

  * [สำหรับช่องมองภาพ] จะแสดงผลบนหน้าจอเท่านั้น

โหมดแสดงหน้าจอบางโหมดใช้งานไม่ได้ในการตั้งค่าเริ่มต้น
หากต้องการเปลี่ยนโหมดแสดงหน้าจอ กด MENU → (ตั้งค่า กำหนดเอง) → [ปุ่ม DISP] และเปลี่ยนการตั้งค่า

หมายเหตุ

 • ฮิสโตแกรมจะไม่ปรากฏขึ้นขณะถ่ายภาพพาโนรามา
 • ในโหมดภาพเคลื่อนไหว ไม่สามารถแสดง [สำหรับช่องมองภาพ] ได้

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าที่ต่างกันสำหรับช่องมองภาพและจอภาพ มองผ่านช่องมองภาพ เพื่อทำการตั้งค่าการแสดงผลของช่องมองภาพ