กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

การดูภาพบนทีวี HD

หากต้องการดูภาพที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์นี้บนจอทีวี ท่านจะต้องมีสาย HDMI (แยกจำหน่าย) และทีวี HD ที่มีขั้วต่อ HDMI

 1. ปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์นี้และทีวี
 2. เสียบสาย HDMI (แยกจำหน่าย) เข้ากับขั้วต่อไมโคร HDMI ของผลิตภัณฑ์นี้และช่องต่อ HDMI ของทีวี

 3. เปิดโทรทัศน์แล้วเปลี่ยนสัญญาณเข้า
 4. เปิดผลิตภัณฑ์นี้
  ภาพที่ถ่ายด้วยผลิตภัณฑ์จะปรากฏบนหน้าจอทีวี

คำแนะนำ

 • ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้กับมาตรฐาน PhotoTV HD หากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ได้กับ Sony PhotoTV HD โดยใช้สาย HDMI (แยกจำหน่าย) ทีวีจะถูกตั้งค่าให้คุณภาพของภาพเหมาะสำหรับดูภาพนิ่ง และท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับโลกทัศน์ใหม่ของภาพถ่ายที่มีคุณภาพสูงอย่างน่าทึ่ง
 • ท่านสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับอุปกรณ์ที่สนับสนุน Sony PhotoTV HD ด้วยขั้วต่อ USB โดยใช้สายไมโคร USB ที่ให้มาด้วย
 • PhotoTV HD ให้ภาพที่มีรายละเอียดสูง และแสดงสีและรายละเอียดที่ใกล้เคียงกับภาพถ่าย
 • หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำการใช้งานที่ให้มากับทีวี

หมายเหตุ

 • อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับอุปกรณ์อื่นโดยใช้ขั้วต่อสัญญาณออกของทั้งคู่ การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้
 • อุปกรณ์บางชนิดอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์นี้ ตัวอย่างเช่น อาจไม่ส่งสัญญาณวิดีโอหรือสัญญาณเสียงออกมา
 • ใช้สาย HDMI ที่มีโลโก้ HDMI หรือสาย Sony ของแท้
 • ใช้สาย HDMI ที่เข้ากันได้กับขั้วต่อไมโคร HDMI ของผลิตภัณฑ์และช่องต่อ HDMI ของทีวี
 • หากภาพไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวีอย่างถูกต้อง เลือกโหมด [ความละเอียด HDMI] จาก [1080i] หรือ [1080p] โดยใช้ (ตั้งค่า) → [ตั้งค่า HDMI][ความละเอียด HDMI] ตามทีวีที่จะเชื่อมต่อ