กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

การเปิดแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดไว้

เปิดแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PlayMemories Camera Apps

  1. MENU(โปรแกรม) → [รายการโปรแกรม] → แอปพลิเคชันที่ต้องการเปิด

คำแนะนำ

วิธีเปิดแอปพลิเคชันให้เร็วขึ้น

กำหนด [โปรแกรมที่ดาวน์โหลด] และ [รายการโปรแกรม] ให้กับคีย์แบบกำหนดเอง ท่านสามารถเปิดแอปพลิเคชันหรือแสดงรายชื่อแอปพลิเคชัน เพียงแค่กดคีย์แบบกำหนดเองในขณะที่หน้าจอข้อมูลถ่ายภาพแสดงขึ้น