กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

PlayMemories Camera Apps

ท่านสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นที่ต้องการให้กับผลิตภัณฑ์นี้โดยเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน (PlayMemories Camera Apps) ทางอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างการทำงานที่สามารถใช้ได้มีดังนี้:

  • ท่านสามารถใช้เอฟเฟ็คต่างๆ สำหรับการถ่ายภาพ
  • ท่านสามารถส่งภาพไปยังบริการเครือข่ายได้โดยตรงจากผลิตภัณฑ์
  • กด MENU(โปรแกรม)[แนะนำ] เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการและประเทศและภูมิภาคที่ใช้งานได้