กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

การเลือกวิธีสร้างแผ่นดิสก์

ท่านสามารถสร้างแผ่นดิสก์จากภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ AVCHD ที่บันทึกด้วยผลิตภัณฑ์นี้ อุปกรณ์ที่สามารถแสดงได้อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของแผ่นดิสก์ เลือกวิธีที่เหมาะสมกับเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ของท่าน
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแผ่นดิสก์โดยใช้ PlayMemories Home ได้ที่ส่วน ช่วยเหลือ ของ PlayMemories Home (สำหรับ Windows เท่านั้น)

สร้างแผ่นดิสก์ที่มีคุณภาพของภาพระดับความละเอียดสูง (HD)
รูปแบบภาพเคลื่อนไหวที่เขียนได้: PS, FX, FH
เครื่องเล่น: อุปกรณ์เล่นแผ่น Blu-ray (เครื่องเล่น Sony Blu-ray Disc, PlayStation®3 เป็นต้น)

สร้างแผ่นดิสก์ที่มีคุณภาพของภาพระดับความละเอียดสูง (HD) (แผ่นบันทึก AVCHD)
รูปแบบภาพเคลื่อนไหวที่เขียนได้: PS*, FX*, FH
เครื่องเล่น: อุปกรณ์เล่นรูปแบบ AVCHD (เครื่องเล่น Sony Blu-ray Disc, PlayStation®3 เป็นต้น)

สร้างแผ่นดิสก์ที่มีคุณภาพของภาพระดับความละเอียดมาตรฐาน (STD)
รูปแบบภาพเคลื่อนไหวที่เขียนได้: PS*, FX*, FH*
เครื่องเล่น: เครื่องเล่น DVD ปกติ (เครื่องเล่น DVD, คอมพิวเตอร์ที่สามารถเล่นแผ่น DVD เป็นต้น)

*ท่านสามารถสร้างแผ่นดิสก์ด้วย PlayMemories Home โดยใช้ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกในรูปแบบนี้โดยลดระดับคุณภาพของภาพลง

  • ท่านไม่สามารถสร้างแผ่นดิสก์ด้วย PlayMemories Home สำหรับ Mac
  • ท่านไม่สามารถสร้างแผ่นดิสก์จากภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ MP4 และ XAVC S