กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

การสร้างแผ่น Blu-ray

ท่านสามารถสร้างแผ่น Blu-ray จากภาพเคลื่อนไหว AVCHD ที่นำเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องสร้างแผ่น Blu-ray ได้ สามารถใช้แผ่น BD-R (เขียนซ้ำไม่ได้) หรือ BD-RE (เขียนซ้ำได้) ไม่สามารถทำการบันทึกแบบมัลติเซสชั่น ในการสร้างแผ่น Blu-ray ด้วย PlayMemories Home อย่าลืมติดตั้งซอฟต์แวร์เสริมเฉพาะเพิ่มเติมด้วย ดูรายละเอียดที่ URL ต่อไปนี้:

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

ในการติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต ดูรายละเอียดวิธีการใช้งานในส่วน ช่วยเหลือ ของ PlayMemories Home

หมายเหตุ

  • ในการเปิดดูแผ่น Blu-ray ที่สร้างโดยใช้ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วย [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] ท่านจะต้องใช้อุปกรณ์ที่สนับสนุนรูปแบบ AVCHD Ver. 2.0