กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

การใช้รายการ MENU

ในเนื้อหาส่วนนี้ท่านจะได้เรียนรู้วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้องทั้งหมด และดำเนินการฟังก์ชั่นต่างๆ ของกล้อง เช่น ถ่ายภาพ ดูภาพ รวมทั้งวิธีการใช้งาน

  1. กดปุ่ม MENU เพื่อแสดงหน้าจอเมนู

  2. เลือกรายการ MENU ที่ต้องการโดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุม หรือหมุนปุ่มควบคุม จากนั้นกด ที่ตรงกลางปุ่มควบคุม
    • การแสดงผลอาจเปลี่ยนจากขั้นตอนที่ 1 ไปเป็นขั้นตอนที่ 3 โดยตรง ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [เมนูแบบเรียงต่อกัน]

  3. เลือกรายการตั้งค่าที่ต้องการโดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา บนปุ่มควบคุม หรือหมุนปุ่มควบคุม จากนั้นกด ที่ตรงกลางปุ่มควบคุม
    • เลือกไอคอนที่ด้านบนของหน้าจอแล้วกดด้านซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุม เพื่อย้ายไปยังรายการ MENU อื่น

  4. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกด เพื่อยืนยัน