กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ตัวแสดงค่ารูรับแสงและ/หรือความเร็วชัตเตอร์และ/หรือการวัดแสงกะพริบ

  • วัตถุสว่างหรือมืดเกินกว่าที่จะถ่ายโดยใช้ค่ารูรับแสงและ/หรือความเร็วชัตเตอร์ปัจจุบัน ปรับตั้งค่าใหม่