กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ท่านไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อด้วย one touch (NFC)

  • จัดให้ (เครื่องหมาย N) บนสมาร์ทโฟนและ (เครื่องหมาย N) บนผลิตภัณฑ์อยู่ใกล้กันให้มากที่สุด ถ้าไม่มีการตอบสนอง ให้ขยับสมาร์ทโฟนเข้าใกล้หรือออกห่างจากผลิตภัณฑ์นี้สักเล็กน้อย รอ 10 วินาทีขึ้นไป แล้วลองแตะเครื่องทั้งสองเข้าด้วยกันอีกครั้ง
  • [โหมดเครื่องบิน] ถูกตั้งไว้ที่ [เปิด] ตั้งค่า [โหมดเครื่องบิน] ไปที่ [ปิด]
  • ตรวจสอบว่าได้เปิดฟังก์ชั่น NFC บนสมาร์ทโฟนของท่าน ดูรายละเอียดได้จากคําแนะนําการใช้งานของสมาร์ทโฟน
  • อย่าวางวัตถุที่เป็นโลหะใกล้ (เครื่องหมาย N) ยกเว้นสมาร์ทโฟน
  • อย่าแตะสมาร์ทโฟนเกินสองเครื่องขึ้นไปกับผลิตภัณฑ์นี้ในเวลาเดียวกัน
  • ถ้ามีแอปพลิเคชันอื่นที่ใช้ NFC กำลังทำงานบนสมาร์ทโฟนของท่าน ให้ปิดแอปพลิเคชันนั้น