กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

พิมพ์ภาพที่มีวันที่ระบุไว้ไม่ได้

  • หากต้องการพิมพ์ภาพที่มีวันที่ระบุไว้ ใช้ [ตั้งค่าพิมพ์] ใต้ [เลือกพิมพ์]
  • ท่านสามารถพิมพ์ภาพที่ระบุวันที่ได้ถ้าเครื่องพิมพ์หรือซอฟต์แวร์สามารถรับข้อมูล Exif สำหรับความสามารถในการใช้งานร่วมกับข้อมูล Exif โปรดสอบถามจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์หรือซอฟต์แวร์
  • เมื่อใช้ PlayMemories Home ท่านจะสามารถพิมพ์ภาพที่มีวันที่ระบุไว้โดยไม่ต้องบันทึกวันที่
  • ในกรณีที่พิมพ์ภาพที่ร้าน คุณสามารถพิมพ์ภาพที่มีวันที่ได้ถ้าคุณแจ้งให้ทางร้านช่วยจัดการ