กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

การบันทึกภาพใช้เวลานาน

  • ฟังก์ชั่นลดจุดรบกวนกำลังประมวลผลภาพ ซึ่งอาการเช่นนี้ไม่ได้แสดงว่ากล้องทำงานผิดปกติ
  • ท่านกำลังถ่ายภาพในโหมด RAW เนื่องจากไฟล์ข้อมูล RAW มีขนาดใหญ่ การถ่ายภาพในโหมด RAW อาจใช้เวลานาน
  • ฟังก์ชั่น [ออโต้ HDR] กำลังประมวลผลภาพ
  • ผลิตภัณฑ์ไม่สร้างภาพ