กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ภาพไม่ได้โฟกัส

  • วัตถุอยู่ใกล้เกินไป ตรวจสอบระยะโฟกัสต่ำสุดของเลนส์
  • แสงโดยรอบไม่เพียงพอ
  • [โหมดโฟกัส] ถูกตั้งค่าไปที่ [โฟกัสด้วยตัวเอง] ตั้ง [โหมดโฟกัส] ไว้เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ [โฟกัสด้วยตัวเอง]