กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

การ์ดหน่วยความจำ

การ์ดหน่วยความจำ

การระบุประเภทการ์ดในวิธีใช้งาน

Memory Stick PRO Duo
(Memory Stick XC-HG Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo)

การ์ด SD
(การ์ดหน่วยความจำ SD/การ์ดหน่วยความจำ SDHC/การ์ดหน่วยความจำ SDXC)

 • สื่อบันทึก Memory Stick PRO Duo และการ์ด SD ที่มีขนาดสูงสุด 64 GB ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์นี้
 • ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว แนะนำให้ใช้การ์ดหน่วยความจำต่อไปนี้:
  • (Mark2) (Memory Stick PRO Duo (Mark2))
  • (Memory Stick XC-HG Duo)
  • (Memory Stick PRO-HG Duo)
  • การ์ด SD Class 4 หรือเร็วกว่า
 • ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ XAVC S ให้ใช้การ์ดหน่วยความจำดังต่อไปนี้
  • การ์ดหน่วยความจำ SDXC ที่มีความจุอย่างน้อย 64 GB (Class 10 หรือเร็วกว่า)
  • การ์ดหน่วยความจำ UHS-I (U1) SDXC ซึ่งมีความจุอย่างน้อย 64 GB
  • Memory Stick XC-HG Duo
 • ผลิตภัณฑ์นี้รองรับการ์ด SD ที่สนับสนุน UHS-I

หมายเหตุ

 • เมื่อท่านใช้การ์ดหน่วยความจำกับผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้ฟอร์แมตการ์ดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่ของการ์ดหน่วยความจำก่อนทำการถ่ายภาพ
  พึงระลึกว่าการฟอร์แมตจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจำอย่างถาวร และไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ จัดเก็บข้อมูลสำคัญไว้ก่อนในเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • ถ้าท่านถ่ายภาพและลบภาพซ้ำๆ กันเป็นเวลานาน ข้อมูลในไฟล์ในการ์ดหน่วยความจำจะกระจัดกระจายและการบันทึกภาพเคลื่อนไหวอาจหยุดชะงักระหว่างการถ่ายภาพ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้จัดเก็บภาพของท่านลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือที่เก็บข้อมูลอื่นๆ จากนั้นใช้คำสั่ง [ฟอร์แมต]
 • ไม่รับประกันว่าการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตบนคอมพิวเตอร์จะสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ได้
 • ความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูล แตกต่างกันไปตามการ์ดหน่วยความจำและอุปกรณ์ที่ใช้
 • ขอแนะนำให้สำรองข้อมูลที่สำคัญ เช่น เก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์
 • อย่าติดฉลากบนการ์ดหน่วยความจำหรือบนตัวแปลงการ์ดหน่วยความจำ
 • อย่าใช้มือหรือวัตถุโลหะแตะบริเวณหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจำ
 • อย่ากระแทก บิด หรือทำการ์ดหน่วยความจำตก
 • อย่าถอดประกอบหรือดัดแปลงการ์ดหน่วยความจำ
 • อย่าให้การ์ดหน่วยความจำตกน้ำ
 • อย่าวางการ์ดหน่วยความจำในบริเวณที่เด็กเล็กเอื้อมถึง เด็กอาจจะกลืนลงไปได้
 • การ์ดหน่วยความจำอาจร้อนหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน โปรดระมัดระวังในการจัดการกับการ์ดดังกล่าว
 • อย่าถอดแบตเตอรี่หรือการ์ดหน่วยความจำหรือปิดสวิตช์กล้องขณะที่ไฟแสดงสถานะการเข้าถึงติดสว่างอยู่ เพราะอาจทำให้ข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำเสียหายได้
 • ถ้าใช้การ์ดหน่วยความจำใกล้บริเวณที่มีแม่เหล็กแรงสูง หรือใช้ในสถานที่ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าสถิตหรือกระแสไฟฟ้ารบกวน ข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำอาจได้รับความเสียหาย
 • เมื่อจัดเก็บหรือพกพาการ์ดหน่วยความจำ ให้เก็บไว้ในเคสที่ให้มาด้วย
 • อย่าเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ไม่พอดีกับช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้
 • อย่าใช้งานหรือเก็บการ์ดหน่วยความจำภายในสภาพต่อไปนี้
  • สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถที่จอดกลางแดด
  • สถานที่ซึ่งแสงแดดส่องถึงโดยตรง
  • สถานที่ชื้นหรือมีสารกัดกร่อน
 • ภาพที่บันทึกบนสื่อ Memory Stick XC-HG Duo และการ์ดหน่วยความจำ SDXC ไม่สามารถนำเข้าหรือเล่นบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ AV ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ exFAT เมื่อเชื่อมต่อด้วยสายไมโคร USB ตรวจสอบว่าอุปกรณ์สามารถใช้งานร่วมกับ exFAT ก่อนจะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับผลิตภัณฑ์ ถ้าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ จะมีข้อความแจ้งให้ฟอร์แมตการ์ด อย่าฟอร์แมตการ์ดตามที่ได้รับแจ้ง เพราะจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดในการ์ด (exFAT เป็นระบบไฟล์ที่ใช้ในสื่อ Memory Stick XC-HG Duo และการ์ดหน่วยความจำ SDXC)

Memory Stick

ชนิดของสื่อบันทึก Memory Stick ที่ใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์นี้มีดังนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่รับประกันว่าจะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์กับทุกฟังก์ชั่นของ Memory Stick

 • Memory Stick PRO Duo: *1*2*3
 • Memory Stick PRO-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick XC-HG Duo: *1*2

*1Memory Stick นี้มีฟังก์ชั่น MagicGate MagicGate เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล ไม่สามารถทำการบันทึก/เปิดดูข้อมูลที่ต้องใช้ฟังก์ชั่น MagicGate กับผลิตภัณฑ์นี้

*2สนับสนุนการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงโดยการเชื่อมต่อแบบขนาน

*3ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว เฉพาะสื่อบันทึกที่มีเครื่องหมาย Mark2 เท่านั้นที่สามารถใช้ได้

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานสื่อบันทึก Memory Stick Micro (แยกจำหน่าย)

 • ผลิตภัณฑ์ใช้งานร่วมกับสื่อบันทึก Memory Stick Micro (M2) ได้ M2 เป็นตัวย่อของสื่อบันทึก Memory Stick Micro
 • ในการใช้งานสื่อบันทึก Memory Stick Micro กับผลิตภัณฑ์นี้ ดูให้แน่ใจว่าได้ใส่สื่อบันทึก Memory Stick Micro เข้าไปในตัวแปลง M2 ที่มีขนาดเท่ากับ Duo แล้ว ถ้าหากท่านใส่สื่อบันทึก Memory Stick Micro เข้าไปในผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้ใช้ตัวแปลง M2 ที่มีขนาดเท่ากับ Duo ท่านอาจจะไม่สามารถเอาสื่อบันทึกออกมาจากผลิตภัณฑ์ได้
 • อย่าวางสื่อบันทึก Memory Stick Micro ในบริเวณที่เด็กเล็กเอื้อมถึง เด็กอาจจะกลืนลงไปได้