กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ภาพขาวซีด (สว่าง)/มีแสงมัวๆ ปรากฏบนภาพ (ภาพซ้อน)

  • เมื่อหันเลนส์ไปทางแหล่งที่มีแสงจ้า แสงไฟที่จ้าเกินจะเข้าสู่เลนส์และภาพอาจออกมาเป็นสีขาว (แสงแฟลร์) หรืออาจมีแสงแปลกปลอม (แสงหลอน) ปรากฏอยู่บนภาพ แต่นี่ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
    เมื่อใช้เลนส์ซูม ให้ติดเลนส์ฮูดด้วย
    นอกจากนี้ยังควรจัดองค์ประกอบภาพด้วยเพื่อจะได้ถ่ายภาพโดยที่ไม่ย้อนแสง