กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

จอภาพไม่ติดแม้เมื่อเปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์แล้ว

  • [FINDER/MONITOR] ถูกตั้งไว้ที่ [ช่องมองภาพ] ตั้งค่า [FINDER/MONITOR] ไปที่ [อัตโนมัติ]