กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

การถอดแบตเตอรี่

วิธีถอดก้อนแบตเตอรี่

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะการเข้าถึงไม่ติดสว่างอยู่ และปิดกล้อง
  2. เลื่อนก้านล็อค (A) และถอดก้อนแบตเตอรี่ออก

    • ระวังอย่าทำแบตเตอรี่หล่น