กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

แบตเตอรี่ที่ใส่อยู่ในกล้องไม่ชาร์จ

  • ชาร์จแบตเตอรี่โดยที่กล้องปิดสวิตช์อยู่