กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

เสียงที่บันทึกไม่ถูกต้อง

  • ถ้าท่านปรับระดับการบันทึกเสียงไปที่ระดับเสียงต่ำสุด เสียงจะไม่ได้รับการบันทึก
  • ถ้าท่านปรับระดับการบันทึกเสียงไปที่ระดับเสียงสูงสุด เสียงอาจจะขาดๆ หายๆ