กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

แบตเตอรี่หมดเร็ว

  • เมื่อตั้งค่า [รีโมทควบคุม] ไปที่ [เปิด] โหมดประหยัดพลังงานจะไม่ทำงาน ตั้งค่า [รีโมทควบคุม] ไปที่ [ปิด] หลังใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรล