กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ถ่ายภาพเดียวกันหลายครั้ง

  • ตั้งโหมดขับเคลื่อนไว้ที่ถ่ายภาพต่อเนื่องหรือถ่ายคร่อม ตั้งโหมดขับเคลื่อนไปที่ [ถ่ายภาพเดี่ยว]
  • ตั้งโหมดถ่ายภาพไปที่ [อัตโนมัติพิเศษ] และตั้ง [ดึงภาพอัตโนมัติพิเศษ] ไปที่ [ปิด]